Относно

SEOVarna.com като интернет адрес и концепция е създаден на 06.10.2009г.
Юридически зад този интернет адрес стои ИНВЕСТГРУП 2000 ООД – гр. Варна.
Данните по ЗЗП са следните:
ИНВЕСТГРУП 2000 ООД, 103825521
гр. Варна, ул. Бряст 2
тел. 089 8618316 и 088 6645999

Целта на SEOVarna.com е да предложи на клиентите в град Варна обслужване в следните IT oбласти:
1. Оптимизация на интернет страници, оптимизация за търсачки (основно Google, но при специфични изисквания на клиента и за други)
2. Регистрация на домейни и тяхното управление
3. Хостинг на домейни
4. Изграждане на цялостни решения свързани с интернет идентичността на клиента: интернет страница, интернет реклама, интернет маркетинг и оптимизация.
5. Защита на интернет страниците от недобронамерени действия
6. Дизайн по спецификация и изисквания на клиенти.